Нийтлэл
  • Судлаач, багш Ш.Эрдэнэхүү "Defacto" нэвтрүүлэгт уригдан оролцлоо Defacto нэвтрүүлэгт уригдан оролцож хөтлөгчийн сонирхсон асуултанд хариулж, Монголын ХҮҮ-ний салбарын хэмжээний ололт амжилт, тулгамдаад байгаа зарим асуудлууд, шийдвэрлэх арга замын талаар өөрийн байр сууриа илэрхийллээ.
  • "АМЖИЛТ" НЭВТРҮҮЛГИЙН ЭНЭ УДААГИЙН ЗОЧИН Ш.ЭРДЭНЭХҮҮ Монголын Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний мэргэжлийн боловсролын Академи, "Гүн-Шим" Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг үүсгэн байгуулагч, судлаач Ш.Эрдэнэхүүгийн Амжилт гаргасан түүхээс товч танилцаарай.
  • Ажилчдын цайны мөнгөний зохицуулалт Толь бичигт “Цайны мөнгө гэдэг нь үйлчилгээний хариуд өгөх мөнгөн бэлэг” гэж тодорхойлсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл тусгайлан төлөх дүнгээсээ илүү гарган өгөх хөлс, хураамж гэж нэрлэгддэг ойлголт юм. Гэвч ....................
  • ’’Хүнсний аюулгүй байдал’’ ШУТИС-ийн докторант . Ш.Эрдэнэхүү Сүүлийн жилүүдэд манай орны хувьд хүнсний аюулгүй байдлын асуудал чухлаар тавигдах боллоо.
  • ’’Ямар бүтээгдэхүүнийг экологийн гэж нэрлэх вэ?’’ Ш.Эрдэнэхүү Даяршлын үйл явц улам эрчимжиж, олон улсын худалдаа хөрөнгө оруулалтын капиталын урсгал чөлөөтэй болж байгаа шинэ зуунд Монгол улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжих шилжилт хурдацтай өрнөж байна
  • ’’Процессийн шинжилгээ,чанарын хяналт Удирдлагын арга барил гэдэг нь өмнөө тавьсан зорилгодл хүрэх үүднээс удирдаж байгаа обьектод нөлөөлөхөд хэрэглэдэг арга зам,хэрэгслүүдийн цогц юм. Менежер хүнд аливаа асуудлыг шийдвэрлэж зорилгоо тодорхойлох,хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай цаг хугацаа болон бусад нөөц бололцоог хэмнэсэн системтэй дүрэм журам,арга барилтай байх ёстой.
  • ’’ЧАНАРЫН ШИНЖИЛГЭЭ,ХЯНАЛТЫН ОНОЛ АРГА ЗҮЙН АСУУДЛУУД’’ ЦЭСНИЙ ЧАНАРЫН ШИНЖИЛГЭЭ Цэсний чанарын шинжилгээний зорилго нь илүү эрэлттэй,илүү ашигтай хоолыг үлдээж цэсэнд байгаа хоолны нэр төрлийг цөөрүүлхэд оршдог. Хоолны цэс “лавлагааны ном” байх ёсгүй. Цэсний шинжилгээнд хэд хэдэн сонгодог аргачлалыг хэрэглэдэг. Үүний нэг бол Жэк Миллерийн санал болгосон хуучны арга юм. Энэ аргачлалын онцлог нь хоолны нэр төрлийг хоёр үндсэн бүлэгт хуваан үздэгт оршдог.
  • ’’Үйлчилгээний маркетингийн хөгжлийн чиг хандлага’’ 1950 оны үед өргөн хэрэглээний бараа үйлдвэрлэгч компаниуд зах зээл эзэмшигчдийн хамгийн туршлагатай хэсэг байсан бөгөөд маркетингийн төлөвлөлтийг албан ёсоор хэрэглэх болж, худалдан авагчийн зах зээлийг судлан шинжлэхэд гол анхаарлаа чиглүүлдэг болсон байна. Хожим 1960 оноос үйлдвэрийн зах зээлд чанарын өөрчлөлт гарч энэ талаар маркетингийн ном хэвлэл, сэтгүүлүүд олноор хэвлэгдэн гарах болсон.
  • ’’Ажиллагсадыг зохион байгуулах тухай практик зөвлөмж’’ Хураангуй: Ажиллах хүчнийг машин ба бусад тоног төхөөрөмжөөр солих нь тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдмал байдаг. Нийтийн хоол,зочид буудлын аж ахуй дахь богино хугацааны үйлчилгээний ажил нь нилээд зардал бүхий ажиллах хүчийг зөв зохистой ,өөрөөр хэлбэл цомхон ажиллах хүчний төлөвлөгөө хийхийг шаарддаг.
  • Ш.Эрдэнэхүү:’’ Бид ямагт анхдагч нь байсаар ирсэн’’ - Байгууллагынхаа тухай танилцуулахгүй юу. Ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? Манай Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний хөгжлийн Төв ТББ нь Бүх нийтийн хоол, хүнсний боловсролыг дээшлүүлэхэд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах тэрчлэн Монголын Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт орчин үеийн удирдлагын үзэл бармтлалыг
Судлаач, багш Ш.Эрдэнэхүү "Defacto" нэвтрүүлэгт уригдан оролцлоо Defacto нэвтрүүлэгт уригдан оролцож хөтлөгчийн сонирхсон асуултанд хариулж, Монголын ХҮҮ-ний салбарын хэмжээний ололт амжилт, тулгамдаад байгаа зарим асуудлууд, шийдвэрлэх арга замын талаар өөрийн байр сууриа илэрхийллээ.