МОНГОЛЫН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН АКАДЕМИ
Хэвлэх

 

Үйл ажиллагааны үндсэн зорилго чиглэл


 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний  салбарын шинжлэх ухаан, техник технологийн ололт амжилтыг Монгол улсын хоол, хүнсний салбарт нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, тус салбарт ажиллаж байгаа мэргэжлийн ажилчдын ур чадварыг тодорхой ахисан шатанд дээшлүүлэх, улмаар тодорхой чиглэлээр мэргэшүүлж, онол- практикийн хүрээнд  академик  түвшинд эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг салбар, нэгж байгууллагуудын хэмжээнд зохион байгуулж, Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний  мэргэжлийн боловсролын  бүх шатны  сургалтыг зохион байгуулахад  Монголын хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний  мэргэжлийн  боловсролын Академийн  үйл ажиллагаа  чиглэж байна.

 

 

 

Судлаач, багш Ш.Эрдэнэхүү "Defacto" нэвтрүүлэгт уригдан оролцлоо Defacto нэвтрүүлэгт уригдан оролцож хөтлөгчийн сонирхсон асуултанд хариулж, Монголын ХҮҮ-ний салбарын хэмжээний ололт амжилт, тулгамдаад байгаа зарим асуудлууд, шийдвэрлэх арга замын талаар өөрийн байр сууриа илэрхийллээ.